SERVICE

BRED ERFARENHET

KOMPETENS

Vi har kunnande och kompetens och lång erfarenhet att utföra service på de minsta till de största kylaggregaten. Med vår breda erfarenhet har vi kapacitet för de flesta på marknaden förekommande fabrikat/märken. Vi tar samtidigt hand om miljöförvaltningens krav på rapportering.

VISSTE DU...

att en luftvärmepump tappar 20–30% av sin effekt redan efter ett års användning? Damm och smuts fastnar emellan lamellerna på värmeväxlaren bakom filtret. Fråga oss om underhållsservice av din luftvärmepump!

SERVICE

– Akutservice

– Avtal/underhållsservice

– Ombyggnader

– Konverteringar

– Återkommande årlig kontroll

– Årlig rapportering

– Uthyrning av portabla AC

SERVICE

– Akutservice

– Avtal/underhållsservice

– Ombyggnader

– Konverteringar

– Återkommande årlig kontroll

– Årlig rapportering

– Uthyrning av portabla AC